Ekonomi

Brexit Nedir? Kısaca Ne Demek?

Brexit Nedir? Kısaca Ne Demek? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir? ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.

Brexit, İngiltere’den Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma sürecini ifade eder. İngiltere, 23 Haziran 2016’da AB’den çıkma oylarıyla yapılan bir referandumda yüzde 51.9 çoğunluğu ile AB’den ayrılmaya karar verdi. AB’nin en büyük üyelerinden birinden çıkışın gerçekleşmesi, siyasi ve ekonomik tartışmalara davetiye çıkardı.

Brexit, İngiltere için ciddi sonuçlar doğuracaktır. Temel olarak, AB’den çıkış İngiltere’nin ticarette, ekonomide ve siyasette Batı Avrupa ile olan bağlantılarını sorgulamaya zorlayacaktır. AB’den çıkış, İngiltere’nin kanunlarını yeniden oluşturmasını gerektirecek. Ayrıca, İngiltere bu çıkış sürecinde AB’den gelen göçmenlerin sayısını artırma veya azaltma gibi konularda özgürlük de sahibi olacak.

Brexit’in özellikle ekonomik sonuçları göz önüne alındığında, İngiltere’nin AB üyesi olmamış bir ülke olarak global ticaret için uygun olmadığı düşünülmektedir. AB ile işbirliğini kaybetmesi İngiltere’nin ABD bağlantılarını güçlendirmesine, anlaşmalarının oluşturulmasına, içeriğinin yeniden tasarlanmasına ve ülkeye yabancı girişini sınırlandırmasına neden olacaktır.

Avrupa Birliği Nedir Kısaca Özeti

Avrupa Birliği (AB), 28 üye ülkeden oluşan bir ekonomi ve siyasi birimi. AB, uluslararası bir topluluğu oluşturmak ve Avrupalı ülkeler arasındaki güveni ve siyasi, ekonomik ve sosyal işbirliği arttırmak için kuruldu. AB, üye ülkelerin ulusal ekonomilerini bir araya getirmek için iç pazarlar oluşturarak ve oluşturduğu entegre pazarlar sayesinde küresel rekabeti artırmak amacıyla da ulusal ekonomileri özdeşleştirmiştir.

AB’nin önemli özellikleri arasında; kullanılmakta olan Avro para birimi, ortak ticaret politikası ve düzenleyici prosedürleri bulunur. AB, ayrıca ortak vize konseptini de içerir ve AB üyeleri arasında ortak vatandaşlık oluşturmaya çalışır. Ayrıca AB, çeşitli sosyal ve ekonomik haklar konusunda politika geliştirme konusunda da etkinliğini sürdürmektedir.

AB, Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmesinin korunması ve geliştirilmesi için üye ülkeler arasında güven ve işbirliğini geliştirmek için kurulmuştur. AB, ulusal sınırların kaldırılması, ulusal ekonomilerin bir araya getirilmesi ve küresel rekabeti artırmak amacıyla da ulusal ekonomilerin bir araya getirildiği entegre bir pazara sahiptir.

Brexit’in İngiltere’ye Etkileri

Brexit, 2016’da İngiltere halkı tarafından referandum yoluyla gerçekleştirilen, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını öngören süreçtir. Bu süreç boyunca yaşanan karmaşık tartışmalar, İngiltere toplumunun ve ekonomisinin önemli ölçüde etkilenmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Brexit sürecinin en önemli etkisi, İngiltere ekonomisine göre olmuştur. Dolar, altın, petrol ve diğer finansal piyasalarda yaşanan değişimlere ek olarak, İngiltere İş Kurumu’nun verilerine göre, Brexit süreci zor zamanlar getirmiş ve işsizlik oranları açısından tahminlerin üzerinde artışlar yaşanmıştır. Brexit süreci ayrıca İngiltere ekonomisine güvenin azalmasını ve uluslararası alanda pazar payının düşmesini de beraberinde getirmiştir.

Brexit sürecinin diğer etkileri ise siyasi tartışmalarda ortaya çıkmıştır. Referendum gününden bu yana, Brexit sürecinin İngiltere siyasi hayatına nasıl etki ettiği tartışmalar sürmektedir. Çoğunlukla politik partiler arasındaki görüş ayrılıklarını ve İngiltere halkı arasındaki bölünmüşlük oluşturmuştur. Brexit’in kültürel anlamda da etkileri vardır.

Brexit'in İngiltere'ye Etkileri
Brexit’in İngiltere’ye Etkileri

Gündem 2000 Raporu Nedir?

Gündem 2000 Raporu, Birleşmiş Milletler tarafından 1994’te kurulan Birleşmiş Milletler Genişletilmiş Uluslararası Çalışma Komisyonu tarafından sunulan özel bir rapordur. Rapor, BM üyeleri tarafından daha önce düzenlenen Nord-Süd Konferansının sonuçlarını analiz etmek ve bu sonuçların geliştirilmesi için stratejiler ve öneriler üretmek için oluşturulmuştur. Rapor, dünyanın çevre ve ekonomik dengelerinin bozulmasına ve eşitsizliklerin sürmesine karşı abluka kurmak amacıyla geliştirilen uluslararası politikaların tespiti, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile ilgilidir.

Gündem 2000 Raporu, altyapı, sağlık, eğitim, tarım ve çevre konularının çözümü için tavsiye edilen yöntem hakkında raporlar sunmaktadır. Ayrıca, ülkelerin ekonomik kalkınmayı teşvik eden ve insan yaşamını korumanın yollarını sağlayan farklı siyasal girişimleri inceliyor ve öneriyor. Rapor söz konusu raporlara destek olmak için bilimsel yaklaşımlar, uygulanabilir politikalar ve çevresel etkileri ölçebilecek istatistikler ve veriler içeriyor.

Rapor, yaklaşımlarını dünyanın farklı bölgelerindeki deneyimlerden türetiyor ve farklı ülkelerin tecrübelerini kullanarak sağlanacak çözümlere odaklanıyor.

Avrupa Birliği Organları Ve Görevleri

Avrupa Birliği (AB), Avrupa’daki 28 üye ülkenin topluluk olarak ortak hedeflerine ulaşmada birlikte çalışmalarını güvence altına alan, taraflar arasında işbirliğini ve çabalarını arttırarak, ortak çıkarların korunmasını hedefleyen bir topluluktur. Avrupa Birliği, işbirliğinin her alanda sürdürülmesini desteklemek amacıyla, bir dizi organ ve mekanizmalara sahiptir. AB Organları ve faaliyetleri, üye ülkelerin ortak çıkarlarının korunmasını, değişen dünya koşullarına uyum sağlamasını, politikaların oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak amacıyla üye ülkeler arasındaki işbirliğinin mekanizmalarını sağlar.

Avrupa Birliği Organları arasında en önemli olanlar Brüksel merkezli Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konferansı ve Avrupa Konseyi’dir.

Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin ortak çıkarlarının korunmasına hizmet eden en önemli AB organıdır. Komisyon, üye ülkelerin hem birlikte, hem de ayrı ayrı olarak AB içindeki düzenlemelerin yürütülmesini denetlemek ve desteklemek için kurulmuştur.

Birleşik Krallık Siyasi Haritası

Birleşik Krallık (UK), İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan bir krallık ülkesidir. UK’de yasama, yürütme ve yargı yetkisi üçüncü seviyede devletler arasında bölüştürülmüştür. Bunlar, İngiltere’de Inonu Kontlukları, İskoçya’da İskoç Milli Meclisi, Galler’de Galler Assemblesi ve Kuzey İrlanda’da Kuzey İrlanda Meclisi’dir.

İngiltere Kontlukları, İngiltere’nin ikinci seviyedeki siyasi yapısını oluşturur. İngiltere’de her bir kontluk için bir kontluk devletini temsil eden kontluk kurulu vardır. Her kontluk kurulu, başkanını, üyelerini ve görevlerini temsil eder.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda üçüncü seviyedeki siyasi yapılarını oluşturmaktadır. İskoçya, İskoç Milli Meclisi (Scottish National Parliament) tarafından yönetilmektedir. Meclis, iktidarların yürütülmesi ve İskoç halkının uygun temsil edilmesi gibi alanlarda güçlü bir iktidar kazanmıştır.

Galler de bağımsız bir parlamentoya sahiptir. Galler Assemblesi (Welsh Assembly) yetki alanlarını belirlemek için bu galeriyi kullanır. Meclis, Galler’in her yerindeki yerel topluluğun taleplerini dinleyerek ayrıntılı stratejiler geliştirmektedir.

İngiltere Eski Başbakanı Theresa May

Theresa May, İngiltere’nin 51. başbakanı ve 11 Ocak 2019’da görevinden ayrılan ilk kadın başbakandı. May, İngiltere’de iktidara gelen ilk Avrupalı başbakandı ve Brexit sürecini yönetme süresince, parlamenter sistemin canlanmasını, kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasını ve İngiltere’nin kendi yolunu bulmasını amaçlayan ambitiyöz bir program,îye önderlik etti.

May, Aylesbury’te doğan İngiliz bir ailesinin çocuğu olan ve başarılı bir avukat olan bir ailenin çocuğu olan bir avukattı. Eton’da eğitim gören bir kadın olarak, Oxford Üniversitesi’nde St Hilda’s College’da bir bölümü tamamladıktan sonra, başarılı bir kariyerinin temellerini attı. 1997’de çalışmaya başladığı Maidenhead’de, parlamenter seçimlerinde milletvekili seçilmesiyle politikaya adım attı.

May, Cameron hükümeti dahilinde göreve geldi ve Gıda ve Biyolojik Güvenlik Bakanı, Parti Meclisi Lideri, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Başbakan olarak, May, en öncelikli görevlerinden birisi olan Brexit için, çok taraflı bir anlaşma masasından bir anlaşma çıkarmayı denedi. May, aynı zamanda İngiltere’nin uzun vadeli ve vizyonlu anlaşmalar konusundaki kabiliyetlerini canlandırmak için, yeni ticaret anlaşmalarının anlaşmasını gözetiyordu.

İngiltere Eski Başbakanı Theresa May
İngiltere Eski Başbakanı Theresa May

Galler Referandumu

Galler’de 2018’de yapılan referandum, ulusal politikaların temelini oluşturmak üzere önemli bir karardı. Bu referandumda halk, Galler Parlamentosu’nun gücünün ve yetkisinin arttırılmasını ve devletin gücünün nasıl kullanılacağını belirleyen uzun vadeli bir stratejiyi desteklemeyi kararlaştırdı. Bunların arasında, Galler vatandaşlık ve Galler dilinin öncelikli konulardan biri olması, tüm çalışanlar için fırsat eşitliği sağlanması ve ulusal verilerin toplanması da vardı.

Referandum, öncelikle Galler hükümetinin çeşitli alanlarda kararlar almasını mümkün kılmak için Parlamentosu’na, yürütme erkini arttırmayı, vatandaşların haklarını çeşitli konularda daha iyi korumayı ve yerel hükümetler için güç ve yetkiyi tanımlamayı öngören bir konstitüsyon geliştirmesini sağlamaya yardımcı olacaktı. Referandum ile, siyasal kurumların ve kültürün Avrupa Birliği’nde yakından izlenmesini de sağladı.

Referandum resmen, “Evet” oylarının çoğunluğu ile kabul edildi. Tartışmaların yaygın olarak yapıldığı bu kararın, Galler’de siyasi, ekonomik ve kültürel olarak önemli sonuçları oldu. Referandum, Galler hükümeti için, gelecekteki karlarını ve politikalarını ülkenin kültürel ve ekonomik gelişiminden daha iyi anlayabilmesi.

İngiltere Başbakanı Dini İnançlara Saygılı Politikalar

İngiltere Başbakanı Theresa May, dinî inançlara saygılı politikaların önemini vurgulamak için Birleşik Krallık’ta liderlik üstlenmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere’deki hükümetler dinî konulara çok sayıda düzenlemeler ve kısıtlamalar getirmiştir. May, İngiltere’de modern bir hukuk sisteminin ikamet edebileceğine olan inancını ortaya koymak için bu politikaları etkili bir şekilde değiştirmeye çalışıyor.

May, dini inançlara saygılı politikaların halkın demokratik haklarını desteklediğini ve toplumda daha büyük bir adalete ulaşmak için gerekli olduğunu vurguluyor. May’in önderliğinde, hükümet daha önceki dönemlerden daha çok mülteci koruma politikaları geliştirmiş ve kadınların haklarının önemli ölçüde korunmasını sağlamıştır.

May ayrıca, diğer dinlerin inançlarına saygı göstermek için önemli adımlar atmıştır. Örneğin, İngiltere’de kutsal metinlerin okunmasının kamu alanlarında özgürlüklerini desteklemek için bir hükümet tasarısı sundu. Bu tasarı, İslam dinine bağlı kişilerin Ramazan ayı için kamu alanlarındaki süreleri ile ilgili onay vermiştir.

Brexit Nedir Açılımı?

Brexit, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasından meydana gelen kısaltmadır. Brexit, İngiltere ve AB üyeliklerinin tamamlanmasının tarihsel bir adımıdır. İngiltere, 2016’da yürütülen ulusal referandum sonunda, AB’yi terk etmeye karar verdi. 2016 Haziran ayında gerçekleşen oylamadan sonra, İngiltere, ülkesini AB’nin resmi üyesi olmaktan çıkaran ilk ülkedi.

Brexit, İngiltere’nin AB’nin üyeliğinden tamamen çıkmasının sürecini ifade ediyor. Bağımsızlık başlangıcından bu yana, ülkenin Avrupa Birliği’nin resmi üyesi olmasından beri, İngiltere hükümeti ve milleti arasında tartışmalar devam etti. İngiliz parlamentosu, 2018 Ekim ayında Brexit Anlaşması’nı onayladı ve 19 Kasım’da resmi olarak AB’den ayrıldı.

Brexit’in tam olarak ne anlama geldiği üzerine çok sayıda tartışma olmakla birlikte, özet olarak, Brexit, İngiltere’nin AB üyeliğinin sona ermesinden oluşur. Brexit, ülkenin AB üyesi olmaktan çıkmasının hem etkilerinin hem de devam etmesi gereken işlerin özetidir. İngiltere ülkesinin farklı hakların önüne geçmesini ve AB’de mevcut bazı önemli mevzuatların uygulanmamasını içerir.

Brexit Nedir Açılımı?
Brexit Nedir Açılımı?

Brexit Ne Zaman Oldu?

Brexit, Birleşik Krallık’ın İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birlik ülkelerinden küresel bir örgüt olan Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğini sona erdirmesine verilen isimdir. Brexit, 23 Haziran 2016’da Birleşik Krallık’da yapılan referandumda yurttaşların ‘Hayır’ oyuyla AB üyeliğine karşı çıkmalarının sonuçlarından doğmuştur. Referandum kararından sonra, iki taraf arasında uzun bir taslak anlaşma süreci başladı, ancak anlaşmaya ulaşmak neredeyse imkansız olarak görünüyordu.

Brexit, 29 Mart 2019’da gerçekleşti, ancak 2019’un sonuna kadar Birleşik Krallık ile AB arasında uzlaşma sağlanmadı. Brexit’in gerçekleşmesiyle, Birleşik Krallık için yeni bir gümrük birliği, hizmetler, sanayi ürünleri ve hayvan ürünleri için yeni anlaşmalar gerekiyordu. Birleşik Krallık, bağımsız bir ülke olarak, AB’de kendi haklarına göre bir ticaret anlaşması yapma hakkına sahipti.

AB, politik ve ekonomik açıdan, Brexit sürecinde Birleşik Krallık’a destek veren, ancak zor zamanlarını hafifletmek için de önlemler alan bir seçenek olarak görev aldı. AB, ABD Başkanı Donald Trump’la olan ticaret gerilimleri ve AB’nin içindeki çekişmelerle baş ederken, üyeleri arasındaki bağları güçlendirmeye çalıştı.

Ingiltere Avrupa Birliğinden Ne Zaman Çıkacak?

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan İngiltere’nin AB’den çıkması ve çıkış sürecinin zamanlaması, birçok insan tarafından merakla izleniyor. Ekim 2019’da gerçekleşen İngiltere haftalık anketlerinin sonuçlarına göre, Brexit partisinin desteği %51.7’ye ulaştı. Buna göre, İngiltere’nin AB’den çıkışının beklendiği konusunda otoriteler ne zaman bir karar verecekler?

Brexit kapsamındaki anlaşmaların fesih edilmesi için ilk olarak İngiltere parlamentosu’nun karar vereceği düşünülüyor. İngiltere parlamentosu, Brexit taslağı değişiklikleri kabul ettikten sonra, AB’ye üyelikten ayrılma kararını alsın ve AB’den çıkışı tamamlamak için yetki vermesi gerekecek. Buna göre, AB adına AB’den çıkışın mevcut tarihe tarafından belirlenecek ve bu şekilde yetkilendirmenin en az bir yıl sürmesi bekleniyor.

Bir sonraki aşamada, AB destekli bir tescil yürütülmeli. AB ülkelerinin çoğu çıkarılmış olan taslak ve meta tesciline destek olmak için yeterli onayı verecektir. AB tarafından onaylanan tescil için 2020 Kasım’ın başlarına kadar bir tarihin belirlenmesi bekleniyor. Tescil onaylanmasından sonra, AB’den çıkış resmen başlayacak ve İngiltere’nin AB’den çıkışı tamamlanmış olacak.

İngiliz Nerede?

Dünya, her yıl milyonlarca insanın farklı ülkeler arasında seyahat etmesiyle daha küçük bir yer oluyor. Günümüzde, çoğu insanın pişman olduğu bir konu olan küreselleşme, tüm dünyanın iletişim kurabileceği, daha bol işleri ve fırsatları çekici kılabileceği büyülemektedir. Bu seyahatler, farklı dil ve kültürleri tanımanın yanı sıra gezginlerin kendi vatanlarını terk etmeden tarihi müzelere, ihtişamlı kentin tarihine ya da kültürlerin karışımına dahil olmalarını sağlar.

Ancak, bu açıdan, bugünün seyahat etme ve kültür keşfetme arzusu, bazı ülkelerin, özellikle büyük ülkelerin tarihsel süreçleri dışında kaldığını gösterebilir. Günümüz seyahat etme oranları, çoğu zaman İngiltere’nin kültürü, tarih ve deneyimleri ihmal ediliyor gibi görünüyor. İngiltere, kültür, tarihi ve el koyduğu muhteşem doğal güzelliklerle, seyahat etmek için bir cennet olabilir. Ne yazık ki, İngiltere turist seyahat konusunda son zamanlarda geriye düşmüş gibi gözüküyor.

İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla içeriğimize ulaşmak için Google baz alarak arama yapabilirsiniz.