Ekonomi

Ekonomi Kategorisi ile alakalı kategorimize hoş geldiniz.

Geçtiğimiz on yıllar, dünya ekonomisinde büyük bir değişim getirdi. Günümüzde, ticaret, yatırım ve finansal hareketlilik dünyanın her köşesinde norm haline gelmiştir. Yerel pazarlar artık uluslararası pazarlardır ve küreselleşme, dünya ekonomisi üzerindeki etkileri her geçen gün artmaktadır.

Küreselleşme, ticaretin, üretimin ve yatırımın daha kolay bir şekilde hızla ulaşabileceği daha büyük bir çapta gerçekleşmesini sağlıyor. Ekonomik olarak küçük, düşük gelirli ve çoğunlukla ücretli çalışanlara odaklanan ülkeler, bu fırsatların en büyük yararlanıcıları oluyor. Ancak, küresel ekonomiye girdiklerinde, bu ülkelerin iki taraflı bir durumla karşı karşıya geldiği de ortaya çıkıyor. Bir yandan, uluslararası ticaretin küçük ülkeler için önemli ekonomik fırsatlar yaratması bekleniyor. Diğer yandan, küresel ekonominin dezavantajlarından kaçınılamayacağı da açık.

Küresel ekonominin olumsuzluklarının başında, uluslararası pazarların monopolize edilmesi geliyor. Bunun sonucunda, tekellerin ürünleri pazara sürmek için kapsamlı planlamalar ve işbirlikleri oluşturmaları gerekiyor.

İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla içeriğimize ulaşmak için Google baz alarak arama yapabilirsiniz.