Finans

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs Şirketi Nedir? ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.

Şahıs şirketi, ülkemizde yaygın olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde kurulan bir tür ticari işletmedir. Yönetim şekli itibariyle şahıs şirketi bir kişinin (şirket sahibi) bütün ürünlerini, hizmetleri, mal varlıklarını ve borçlarını kapsayan bir şekilde sadece kendisinin ticari isim altında veya bir şahıs şirketi olarak ticari itibarına sahip olmasıdır.

Şahıs şirketi, kuruluşlu şirkette olduğu gibi, özel ya da tüzel kişiler tarafından kurulan veya herhangi bir nedenle ortaya çıkan bir şirket olabilir. Ancak, ticaret kanunu ve kurulmuş şirketler için mevzuat farklılıkları nedeniyle, şahıs şirketleri ciddi anlamda farklılıklar göstermektedir.

Şahıs şirketlerinin özellikleri, kişisel ticari itibarının sahip olduğu en büyük farklara sahiptir. Şirket sahibi, şahıs şirketini kurup kendi ismini de kullanarak, kendisinin ticari itibarının ölçüsünde sorumlu olmaktadır. Bu nedenle, şahıs şirketinin borçları özel borçlar olarak kabul edilmektedir ve herhangi bir geri ödeme sözleşmesinden kurtulamazlar.

E-ticaret İçin Şahıs Şirketi

Son yıllarda e-ticaret sektöründe büyük bir patlama meydana geldi. Artık çevrimiçi alışveriş, birçok insanın hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Şahıs şirketleri ve ltd. şirketleri, e-ticaret işlemlerinin yasal derecelendirmesini sağlamak için geçerli mükellefiyet seçeneklerindendir.

Şahıs şirketleri, üçüncü taraflar ile devlet arasında aracı olarak kullanılan kişilere verilen bir isimdir. Bu şahıs şirketlerinin temel özelliği, sahibinin kişisel borçları ile sınırlı olmalarıdır. Yani, kişisel öz varlıklarını ödeme sorumluluğunu üstlenmek zorunda değildirler. Şahıs şirketleri, e-ticaret yapacaklar için elverişli seçenekler sunmaktadır. Ticaret yasaları, şahıs şirketleri de dâhil olmak üzere şirketleri denetleyerek, katılımcılar arasındaki güveni artırır. Ayrıca, şahıs şirketleri tarafından düzenlenen tüm e-ticaret ticari faaliyetleri ve ilgili vergiler, bağımsız bir şekilde toplanır.

Ltd. Şirketleri ise daha ciddi hukuki işlem sonuçları ile ilişkilidir. Bu şirketler, hem üyelere hem de başka bir ücret pratiklerinin, özellikle vergi konularındaki riskleri azaltması ve yasal mevzuatın gerektirdiği koşulları sağlaması gerekir.

Kimler Şahıs Şirketi Kuramaz?

Şirketler kurarak, para kazanmak veya bir ürün veya hizmet satmak isteyenler için her zaman en iyi seçenektir. Ancak, tüm kişiler, şirket kurma hakkına sahip değildir. Şahıs şirketi kurmaya uygun olanlar, şahıs şirketi kurmak için gerekli olan şartları sağlayan kişilerdir. Buna uygun olan kişiler arasında şunlar yer alır:

  • 18 yaşını doldurmuş ve 18 yaşında ya da daha yaşlı olmak;
  • Birkaç yıllık iş hayatının veya iş deneyiminin olması;
  • Yüksek bir lisans veya lisansüstü diplomaya sahip olmak;
  • Gerçek bir şirketin sahibi olmak veya lisanslı bir ticaret mekânının sahibi olmak;
  • Yönetim deneyimi, işletme deneyimi veya çevrimiçi bir şirket kurma deneyimi olmak.

Şirket kuran kişiler, yukarıda sayılan gerekli koşulları yerine getirmeyebilirler. Böyle durumlarda, kişi başka bir şirket kurma biçimini seçebilir. Buna örnek olarak, limitli sorumluluk şirketi, anonim ortaklık, kooperatif ve ortaklık gibi işletme türleri sayılabilir. Ancak, bunun için çeşitli yönetsel, ticari ve vergisel kısıtlamalar söz konusudur. Kişi, bütün bu kısıtlamaları anlamadan ve bunlarla uyumlu biçimde şirket kurmak için bir avukat veya vergi danışmanı ile çalışmalıdır.

şahıs şirketi 2023
şahıs şirketi 2023

Limited Şirket Şahıs Şirketi Midir?

Günümüzde, finansal duruma göre, birden fazla yönetim şekli arasından seçim yapma olanağı sunan ayrışma ortamına sahip. İşletme şekilleri arasında en yaygın olanlar arasında limited şirket ve şahıs şirketi yer almaktadır. Bu iki seçenek arasında önemli farklılıklar mevcuttur.

Bir limited şirket, üyelerin mülkiyetine bağlı bir çok kişiden türetilen bir şirket türüdür. Şirket, üyelerinin herhangi bir sorumluluğunu paylaşmak için özel olarak kurulmuştur. Burada önemli olan nokta, üyelerin şirketin herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesinden sorumlu tutulmayacağıdır. Bu, üyelerin şirketin borçlarından sorumlu olmamalarını sağlayacaktır. Limited şirketler genelde ticari amaçlarla kurulan yüksek hacimli şirketlerdir.

Şahıs şirketleri ise, temsilcisine sahip bir düzenleme olarak tanımlanmaktadır. Şahıs şirketlerinde, üyeler sadece üyelerin mülkiyetine sahip olurlar ve üyeler de şirketin herhangi bir yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz. Ancak, üyelerin tüm varlıklarına bir garanti olarak şirketin borçlarından sorumlu olacaktır. Şahıs şirketleri, normal olarak daha küçük işletmeler veya yalnızca tek kişinin kendi işini kurmak için kullanılan şirket türüdür.

E-devletten Şahıs Şirketi Kurma

Toplumun çeşitli kesimleri, özellikle de çevrimiçi ortamlarda çalışan girişimciler ve küçük işletmeciler, e-devlet tarafından sunulan kolaylıklardan her zaman faydalanmaktan memnun olmuşlardır. E-devlet, ülkemizde yaşayan ve çalışan herkese hizmet sunmak için kurulmuş bir hizmettir. Birçok insan, e-devlette bireysel şirket kurma işlemlerini de kolaylaştırmaktadır. Böylece, şahıs şirketleri kolayca kaydolabilir ve işlem yapabilirler.

Şahıs şirketi kurmak için, e-devlet üzerinden bazı sıkı şartlar ve koşullar yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle, kurulacak şirketin adı, amacı, sermayesi ve adresi belirlenmelidir. Daha sonra, şahıs şirketini kayıt altına almak için gerekli resmi evraklar imzalanmalıdır. Sonraki adım, şirketin çalışmasını serbest bırakıp kayıt altına almaktır. Bu işlem şahıs şirketinin e-devlet üzerinden kullanılabilecek tüm hizmetlerden yararlanabileceği anlamına gelir. Şahıs şirketine ait olan ticari marka veya ticari ürünlerin alınması için de e-devlet hizmetleri kullanılabilir.

E-devlet hizmetleri, kayıt altına alınan şahıs şirketinin hukuki durumundan haberdar olmak için de kullanılabilir. Vergi matrahının hesaplanması, belgelerin doğrulanması içinde kullanılır.

2 Ortaklı Şahıs Şirketi

2 Ortaklı Şahıs Şirketleri, bir ortaklık aracı olup, ortakların arasında önemli bir ekonomik karşılıklılık bulunan şirketlerdir. 2 ortaklı şirketler, her ortaktan ortaklar arasındaki toplam ortak sermayesi veya mevduatın yarısının yönetim haklarının paylaşılması ile oluşturulur. İki ortaklı şirketlerde, ortak sermaye payı büyük olmasına rağmen, ortakların her biri tek başına karar alamaz. İki ortaklı şirketler, ülkenin belirli kurallarına uygun olarak kayıtlara alınır ve vergi işlerinin düzenli olarak tutulması gerekir.

2 ortaklı şirketlerin avantajları arasında en önemlisi, kaynakların ortaklar arasında rahatça paylaşılabilmesidir. Bir ortak, ortaklar arasında ortak girişimlerin ve büyük harcamaların paylaşılmasının yanı sıra, yönetim görevleri de üstlenmek için rahatça temin edebilir. Bir ortağın yönetim kararları hakkında diğer ortağın onayı olmadan çıkmasına da izin verilir.

Bir diğer avantaj da vergilendirmedir. İki ortaklı şirketler, ülkenin kurallarına göre vergilendirilir. İki ortaklı şirketler, hissedarlarının tüm kazançlarını kendi aralarında paylaşmaları hariç tutularak vergilendirilir.

2 Ortaklı Şahıs Şirketi Olur Mu?

Bir ortaklı Şahıs Şirketi (LLC), bir şirketin kurulması için ortak girişimler tarafından oluşturulmuş bir tür şirket türüdür. Bu şirket türünün kuruluş süreci, ortak sayısı ve anlaşmaları biraz farklıdır. LLC’ler arasında, iki ortaklı şirketler de vardır. Bunlar, ortakların yönetim ve nakit akışına katkıda bulunması için elinden gelenin en iyisini yapmalarına izin veren şirket türleridir.

Şirket, iki ortak tarafından başlatılabilir, ancak ek ortaklar veya ortakların çocukları da katılabilir. Şirket, her ortak için ayrı bir mülkiyet belgesi sunar ve aynı zamanda şirketin yönetim yapısının yönetimini de belirler. Ortaklar, ortak olma haklarının özelleştirilmesi için, şirkete bağlı olarak özel anlaşmalar da yapabilir.

Eğer iki ortak bir LLC kuruyorsa, ortaklar ortak olma haklarını belirledikleri gibi, şirketin ya da ortakların durumuna göre hakları düzenlemek için de birçok anlaşma yapabilir. Bu da, LLC’nin kuruluşunu daha kolay hale getirir.

Ancak, iki ortaklı LLC kurarken dikkat edilmesi gereken tek bir konu vardır. Ortaklar, herhangi bir ortaktan kaynaklanan davranışların tazminatının ödenmesi bağlamında sorumlu olabilir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur

Şahıs şirketi, tek bir kişinin tek başına işletme kurmasını sağlayan ve mülkiyet hakkını kapsayan bir yapıdır. Şahıs şirketi, her ne kadar birden fazla işletme sahibini çekici kılabilecek olan bir yapı olarak görünse de, çoğu zaman tek bir kişinin sahip olduğu, kurmak için belli sayıdaki adımları uygulamak gereken işletmelerdir. Eğer şirketi kurmak istiyorsanız, aşağıdaki aşamaları izlemeniz gerekmektedir:

  1. Isim ve Tescilli Marka Seçin: İlk olarak, şirketiniz için uygun bir isim ve tescilli marka seçmelisiniz. Bu, şirketinizi bir araya getirecek ve onu diğerlerinden ayıracaktır.
  2. Şirketin Kayıt ve Katılım İşlemlerini Tamamlayın: Şirketinizin tüzel kişiliğini kazanması için, bir ticaret siciline kayıt olmanız ve lisans almanız gerekecektir.
  3. Finansal Plan Hazırlayın: Şirketinizin ne kadar para harcayacağını ve ne kadar para kazanacağını öngörmek için bir finansal plan hazırlamalısınız.
  4. İş İmkanlarını Değerlendirme ve İşe Alma: Şirketiniz için en uygun iş imkanlarını değerlendirmelisiniz ve işiniz için bir yönetici ve çalışanlar bulmalısınız.
  5. Vergi İşlemlerini Yerine Getirin: Tüm vergi işlemlerini zamanında yerine getirmeniz gerekecek.

Şahıs Şirketi Ne İş Yapar?

Şahıs şirketi, küçük işletmeler için popüler bir seçenek haline gelmiştir. İşletmeyi oluşturmak için büyük ve daha büyük sermaye gerekmez. Bir şahıs şirketi, tek bir kişinin tüm işletmeyi kurmak ve çalışmak için kullanabileceği bir girişimci faaliyetidir. Şahıs şirketleri, özellikle geçimleri karşılamak veya kişisel bir işe başlamak isteyen kişiler için idealdir.

Bir şahıs şirketi, belli bir işletmeyi gerektirebilir veya genel işletme hizmetleri sunabilir. İşletme, her türlü personel, mülkiyet, ürün, hizmet ve araçların kullanımını gerektirebilir. İşletmeler, herkesin farklı nedenlerle ortaya çıkabilecek farklı faaliyetleri de kapsayabilir. Çoğu durumda, bir şahıs şirketi tek bir amaca hizmet etmek için kurulur.

Bir işletmenin amacına bağlı olarak, bir şahıs şirketi çeşitli şekillerde iş yapabilir. Yapılabilecek işlerin çoğu, ürünlerin üretimi veya perakendesi ile ilgili olabilir. Örneğin, bir tarım işletmesi, tarımsal ürünlerin üretimini geliştirme; ya da bahçecilik, gıda üretimi, hayvan üretimi gibi pek çok farklı alan. Diğer işletmeler, hizmetler sağlayabilir. Bu, üreticilerden aracılar aracılığıyla satın alınan ürünleri dağıtmak

Şahıs Şirketi İçin Ne Kadar Para Gerekli?

Şahıs şirketleri, kendilerini ticari faaliyetlerde deneyimli hisseden kişilerin, kişisel sermayeleriyle başlamak için tercih ettiği işletme türüdür. Şahıs şirketleri, ekonomik anlamda girişimciler için oldukça avantajlıdır — kişisel bir sınırlama ve hukuksal kapsamların olmaması, girişimciyi daha küçük mali yükümlülüklerle karşı karşıya getirmektedir. Ancak, başarılı bir şahıs şirketi işletmesi açmak için ne kadar para gerekli?

Her işletmenin para düzeyi gibi, ihtiyaca ve şirketin planlanan işlevselliğine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, şahıs şirketi açmak için gerekli olan para büyük ölçüde mali hedeflerinize bağlı olacaktır. Bir mali plan hazırlarken, şirketinizin çalışma maliyetleri, açılış maliyetleri, personel giderleri, malzeme giderleri ve promosyon harcamaları gibi öğelerin karşılanması gerekecektir. Ayrıca, bir şahıs şirketi için fiziksel bir ofis, ofis ekipmanları ve herhangi bir patent, telif hakkı, ticari marka veya tescilli tasarım gibi hukuki koruma almak istiyorsanız, bu da ihtiyaca bağlı olarak dahil olacaktır.

Bir kez para göz önünde bulundurulduğunda, girişimci için faydalı olacak şekilde kurulmalıdır.

Kimler Şahıs Şirketi Kurabilir?

Türkiye’de son zamanlarda birçok kişi şahıs şirketi kurma konusunda ilgili. Şahıs şirketi kurmanın biraz zordur ve önemli bazı şartları yerine getirmeniz gerekir. Şunu söylemek gerekir ki, tüm bu noktalara rağmen şahıs şirketi kurmanın çok büyük avantajları var. Büyük işletmelerden farklı olarak, şahıs şirketi kurmak serbest, daha kolay, hızlı ve maliyet etkili. Bir şirket kurmak için ne gereklidir ve kimler şahıs şirketi kurabilir, bunları irdeleyeceğiz.

Türkiye’de şahıs şirketi kurmanın temel şartı, 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Ancak, hangi faaliyet konusuyla şirket kurulacağına ve yönetim şekline göre, şahıs şirketi kurmak için daha fazla koşulu bekleyebilirsiniz. Örneğin, eğer bir bankacılık şirketi kuracaksanız, bu durumda TMSF’den onay almanız gerekebilir.

Şahıs şirketi kurmak için ayrıca sağlık ve kimlik belgesi gibi belgeler sunmanız gerekebilir. İlgili mevzuat gereği, şahıs şirketlerinin, şirketin kayıtlı adresine ait tapu, irtibat bilgileri, ortakların veya ortakların benimserilen meslekleri ve kuruluşu etkileyebilecek herhangi bir özel durum vb. bilgilerine sahip olmaları da çok önemlidir.

Şahıs Şirketleri Ne Kadar Vergi Öder?

Şahıs şirketleri vergi ödemek zorunda olan tek tür şirket değiller, ancak şirketler arasında üzerine düşeni yapmış olanlar arasında yer alıyorlar. Şahıs şirketlerinin ne kadar vergi ödemek zorunda olduğu bağlı olarak çıkarılan karın, üretilen ürünlerin türüne ve işin pazarlamasına göre değişiklik göstermektedir.

Şahıs şirketleri, ülkemizin iş mevzuatına göre vergi ödemek zorundadırlar. Ödenecek vergilerin türü ve miktarı, şahıs şirketinin kazancı, işin özelliği ve pazarlaması ile bağlantılıdır. Bu nedenle, şahıs şirketler, ödenecek vergiyi aralarındaki oranların doğru hesaplanarak ve zamanında ödenmesi gerektiğini bilmelidirler.

Şahıs şirketleri, gelir vergisi, kurumlar vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisi gibi pek çok vergi ödemek zorundadır. Ayrıca, işleri üzerinde faaliyet gösterdikleri yerin yerel vergilerine de tabi olabilirler. Mevcut vergi mevzuatı ile uyumlu olarak, şahıs şirketleri her mevsim veya yılda değişen vergi oranlarına göre vergi ödemek zorundadır.

İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla içeriğimize ulaşmak için Google baz alarak arama yapabilirsiniz.