Yatırım Fonları

Yatırım Fonlarında Gizlilik Ve Veri Güvenliği Konuları

Yatırım Fonlarında Gizlilik Ve Veri Güvenliği Konuları ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Yatırım fonları, güvenli ve etkili bir yatırım aracı olarak her geçen gün popülerlik kazanmaktadır. Bununla birlikte, yatırımcıların kafasındaki soru işaretleri de artmaktadır. Özellikle, yatırımcıların gizlilik ve veri güvenliği konuları hakkında endişeleri bulunmaktadır.

Yatırım fonlarına yatırım yapan kişilerin, yatırımları hakkında özel bilgileri bulunmaktadır. Bu nedenle, yatırım fonlarının yöneticileri, yatırımcıların gizlilik haklarını korumak için gereken tüm önlemleri almak zorundadır. Bu önlemler arasında, yasal düzenlemelere uygunluk, veri koruma yönetmelikleri ve şifreleme teknolojilerinin kullanımı gibi faktörler yer almaktadır.

Yatırım fonlarının veri güvenliği de aynı şekilde önemlidir. Yatırım fonları, yatırımcılarının kişisel ve finansal bilgilerini toplar ve bu bilgileri saklarlar. Bu nedenle, yatırım fonlarının yöneticileri, bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemek için uygun teknolojik çözümleri uygulamalıdır.

Sonuç olarak, yatırım fonları her ne kadar güvenli bir yatırım aracı olsa da, gizlilik ve veri güvenliği konuları üzerinde durulması gereken bir konudur. Yatırımcıların bu konulara dikkat etmeleri ve yatırım fonlarının yöneticilerinin de yatırımcıların gizlilik haklarını korumak için uygun önlemleri alması son derece önemlidir.

Bilgi Güvenliği Strateji Dokümanı

Bilgi Güvenliği Strateji Dokümanı, Bilgi güvenliği, günümüz teknolojik çağında her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Kurumlar ve bireyler, bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği konularında ciddi adımlar atarak, güvenli bir geleceğe adım atmaktadırlar. Bu noktada, Bilgi Güvenliği Strateji Dokümanı, kurumların ve devletlerin önemli bir adımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilgi Güvenliği Strateji Dokümanı, kurum veya devletlerin bilgi güvenliği hedeflerinin, politikalarının ve stratejilerinin belirlendiği bir dokümandır. Bu doküman, kurumların veya devletlerin bilgi güvenliği alanında nasıl faaliyet göstereceklerini, hangi hedeflere ulaşacaklarını ve nasıl bir plan izleyeceklerini belirler. Ayrıca, güvenlik risklerini minimize etmek için alınacak önlemlerin ve olası tehdit senaryolarına karşı izlenecek yöntemlerin de yer aldığı önemli bir dokümandır.

Bilgi Güvenliği Strateji Dokümanı, kurumların ve devletlerin bilgi güvenliği alanında birçok adım atmasını sağlar. Bu adımlar arasında, kurum içi eğitimler, güvenlik politikalarının belirlenmesi, güvenlik incelemelerinin yapılması, bilgi sınıflandırma sisteminin belirlenmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi gibi faaliyetler yer almaktadır. Bu sayede, kurumların ve devletlerin bilgi güvenliği konusunda daha bilinçli ve güvenli bir ortam sağlanmaktadır.

Bilgi Güvenliği Strateji Dokümanı, kurumların ve devletlerin bilgi güvenliği konusunda sürdürülebilir bir strateji izlemelerine de yardımcı olmaktadır. Bu doküman, kurumların güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarını sağlamakta ve olası tehditlere karşı önceden önlemler alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bu doküman sayesinde, kurumların ve devletlerin güncel bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak hareket etmeleri de sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, Bilgi Güvenliği Strateji Dokümanı, kurumların ve devletlerin bilgi güvenliği alanında önemli bir adımı oluşturmaktadır. Bu doküman sayesinde, kurumlar ve devletler bilgi güvenliği konusunda sürdürülebilir bir strateji izleyerek, bütünlük, erişilebilirlik ve gizlilik konularında daha bilinçli ve güvenli bir ortam sağlamaktadırlar.
Bilgi Güvenliği Strateji Dokümanı

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği, Bilgi sistemleri denetimi günümüzde işletmeler için oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple, Türkiye’de Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğ, bağımsız denetim firmalarının bilgi sistemlerini denetlemesi esnasında uymaları gereken standartları belirler. Tebliğ, birçok önemli kavramı da içermektedir. Örneğin, bilgi sistemleri denetimi yapacak olan denetim firmalarının, denetim esnasında risk değerlendirmesi yapması gerekmektedir. Ayrıca, denetim sonucunda oluşan raporların içeriği de tebliğde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Tebliğ, işletmelerin bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle, bilgi sistemleri denetimi yapan firmaların tebliğde belirtilen standartları tam olarak uygulaması gerekmektedir. Sonuç olarak, Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği ile birlikte işletmelerin bilgi sistemleri denetiminde standart bir yaklaşım benimsenmiş ve bu sayede işletmelerin bilgi sistemleri ile ilgili riskler minimize edilmiştir.
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği

Spk Bilgi Sistemleri Tebliği

Spk Bilgi Sistemleri Tebliği, Spk Bilgi Sistemleri Tebliği, Türkiye’de finansal piyasaların işleyişini düzenleyen önemli bir düzenlemedir. Bu tebliğ, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış ve 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bilgi sistemleri ile ilgili yükümlülüklerini belirlemekte ve bu kapsamda çeşitli düzenlemeler getirmektedir.

Tebliğin en önemli amacı, finansal piyasalarda meydana gelebilecek hataların ve sorunların önüne geçmek ve piyasaların daha şeffaf ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaktır. Bu kapsamda, tebliğde birçok düzenleme yer almaktadır. Bunlar arasında, işlem kayıt ve raporlama, bilgi güvenliği, yedekleme ve kurtarma planları, işlem sistemleri ve diğer teknik düzenlemeler bulunmaktadır.

Tebliğin uygulanması sonucunda, finansal piyasalarda işlemler daha şeffaf ve güvenli hale gelmiştir. Yatırımcılar, işlem kayıtlarına daha kolay bir şekilde erişebilmekte ve işlem süreçleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, tebliğ ile birlikte finansal piyasalarda çalışan kurum ve kuruluşların da daha disiplinli bir şekilde çalışmaları sağlanmıştır.

Sonuç olarak, Spk Bilgi Sistemleri Tebliği Türkiye’deki finansal piyasaların daha şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesine katkı sağlamış önemli bir düzenlemedir. Tebliğin uygulanması ile birlikte finansal piyasalarda işlem süreçleri hızlanmış, işlem kayıtları daha kolay bir şekilde erişilebilir hale gelmiştir. Böylece, yatırımcıların finansal piyasalara olan güveni artmış ve piyasalar daha sağlıklı bir şekilde işlemeye devam etmektedir.

Bilgi Sistemleri Tebliği

Bilgi Sistemleri Tebliği, Bilgi Sistemleri Tebliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin Resmi Gazete’sinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ, özellikle özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin sahip olduğu bilgi sistemlerinin güvenliği ve korunması amacıyla hazırlanmıştır.

Tebliğ, şirketlerin bilgi sistemlerindeki güvenliği sağlamaları için belirli yükümlülükler getirmektedir. Bunlar arasında, bilgi sistemlerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, veri erişim kontrollerinin sağlanması, güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve giderilmesi gibi konular yer almaktadır.

Bilgi Sistemleri Tebliği’nin temel amacı, şirketlerin bilgi sistemlerinin güvenliğini arttırmak ve böylece siber saldırılara karşı korunaklı hale getirmektir. Bu sayede, şirketlerin iş sürekliliği sağlanacak ve müşterilerin güveni korunacaktır.

Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte, şirketlerin bilgi sistemlerine yatırım yapmaları ve güvenlik tedbirleri almaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu durum, ülkemizin siber güvenlik düzeyinin yükselmesi açısından oldukça önemlidir.

Sonuç olarak, Bilgi Sistemleri Tebliği’nin yayımlanmasıyla birlikte, şirketlerin bilgi sistemlerinin güvenliği konusunda daha hassas davranacağı ve bu konuda gerekli yatırımları yapacakları öngörülmektedir. Bu sayede, hem şirketlerin hem de kullanıcıların bilgi güvenliği daha iyi korunacak ve ülkemizin siber güvenlik düzeyi artacaktır.

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği, Bilgi sistemleri yönetimi, günümüzde birçok işletmenin en önemli konularından biridir. Bu yönetim, işletmelerin verimliliğini arttırmak, maliyetlerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için oldukça kritik bir rol oynar.

Bilgi sistemleri yönetimi, işletmelerin bilgi teknolojileri ve bilişim altyapılarının yönetimini kapsar. Bu yönetim süreci, işletmelerin hedeflerine uygun olarak sistemlerin planlanması, kurulumu, yönetimi ve güncellenmesi esasına dayanır.

Bu süreç, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesi için kritik bir öneme sahiptir. İşletmeler, doğru bir bilgi sistemleri yönetimi ile iş süreçlerini hızlandırabilir, verimliliklerini arttırabilir ve müşteri memnuniyetini sağlayabilirler.

Bilgi sistemleri yönetimi tebliği, işletmelerin bu süreci doğru bir şekilde yürütmesine yardımcı olmak adına hazırlanmıştır. Bu tebliğ, işletmelerin bilgi sistemleri yönetiminde dikkat etmeleri gereken kriterleri belirlemektedir.

Örneğin, tebliğde yer alan ilkeler doğrultusunda, işletmelerin bilgi sistemleri planlamaları ve yatırımlarında ekonomik, teknik ve stratejik etkenleri dikkate almaları gerekmektedir.

Ayrıca, işletmelerin bilgi sistemleri yönetiminde güvenlik ve gizlilik konularına da özen göstermeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda, işletmelerin bilgi sistemleri altyapılarının güvenliği için gerekli tedbirleri almaları ve gizlilik konusunda hassas davranmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, bilgi sistemleri yönetimi tebliği, işletmelerin bilgi sistemleri yönetiminde doğru bir yaklaşım sergilemelerine yardımcı olmaktadır. İşletmeler, bu tebliğ doğrultusunda hareket ederek, rekabet avantajı elde etme yolunda önemli bir adım atmış olacaklardır.

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği Mevzuat

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği Mevzuat, Bilgi sistemleri yönetimi tebliği, Türkiye’deki birçok işletmenin ve kurumun bilgi sistemlerinin kurulumu, işletimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler getirmektedir. Tebliğin amacı, bilgi sistemlerinin güvenliğini ve işletimini sağlamak, işletmelerin ve kurumların verimliliğini arttırmak ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımını teşvik etmektir.

Bu tebliğ, birçok farklı düzenleme içermektedir. Bunlar arasında, işletmelerin ve kurumların bilgi sistemlerinin kullanımını, erişimini ve güvenliğini sağlamaları için alınacak tedbirleri belirleyen kurallar yer almaktadır. Bunun yanı sıra, işletmelerin ve kurumların sahip oldukları bilgi sistemlerinin düzenli olarak güncellenmesi, yedekleme işlemlerinin yapılması ve olası bir güvenlik ihlali durumunda alınacak tedbirler de tebliğde yer almaktadır.

Bilgi sistemleri yönetimi tebliği, işletmelerin ve kurumların bilgi sistemlerindeki verilerin gizliliği ve bütünlüğünün korunmasını da hedeflemektedir. Tebliğde, bu verilerin korunması için alınacak teknik ve organizasyonel tedbirler de belirtilmiştir.

Sonuç olarak, bilgi sistemleri yönetimi tebliği Türkiye’deki işletmeler ve kurumlar için önemli bir düzenlemedir. Bu tebliğ, bilgi sistemlerinin güvenliği ve etkin kullanımı için alınması gereken tedbirleri belirlemekte ve işletmelerin ve kurumların bu tedbirleri uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu sayede, işletmeler ve kurumlar bilgi sistemlerini daha verimli bir şekilde kullanabilirler ve veri güvenliği konusunda daha sağlam bir zemin oluşturabilirler.

Bilgi Güvenliği Pdf

Bilgi Güvenliği Pdf, Bilgi güvenliği günümüzün en önemli konularından biridir. Özellikle son yıllarda internet kullanımının giderek artması, bilgi güvenliği konusunu daha da önemli hale getirmiştir. Bu sebeple, her bireyin ve kurumun bilgi güvenliğine önem vermesi gerekmektedir.

Bilgi güvenliği, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumayı amaçlayan bir disiplindir. Bilgi güvenliği, sadece bilgisayar sistemlerini değil, aynı zamanda yazılım, donanım ve ağ sistemlerini de kapsamaktadır. Bilgi güvenliği, siber saldırılardan ve kötü niyetli kullanıcılardan korunmak için alınan bir dizi önlemi içermektedir.

Bilgi güvenliği, herhangi bir kurumun başarısı için hayati önem taşımaktadır. Çünkü bir kurumun bilgi güvenliği zayıf ise, müşteri bilgileri, işletme sırları ve finansal bilgiler gibi önemli veriler çalınabilir veya değiştirilebilir. Bu da kurumun itibarını zedeleyebilir ve finansal kayıplara neden olabilir.

Bilgi güvenliği konusunda, her bireyin ve kurumun farkındalık düzeyini arttırmak çok önemlidir. Bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması, çalışanların eğitilmesi, siber saldırılara karşı savunma mekanizmalarının oluşturulması gibi bir dizi önlem alınarak, bilgi güvenliği sağlanabilir.

Sonuç olarak, bilgi güvenliği günümüzün en önemli konularından biridir. Her bireyin ve kurumun bilgi güvenliğine önem vermesi gerekmektedir. Bu da, bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması, çalışanların eğitilmesi ve siber saldırılara karşı savunma mekanizmalarının oluşturulması gibi önlemler alınarak sağlanabilir.

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı Kimler Alabilir

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı Kimler Alabilir, Bilgi sistemleri bağımsız denetim lisansı, finansal raporlama süreçlerinin doğru, adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır. Bu lisans, özellikle finansal raporlama standartlarına uygun olmayan davranışların önlenmesinde etkilidir.

Bilgi sistemleri bağımsız denetim lisansı, bu alanda belirli kriterlerin sağlanması sonucunda verilmektedir. İlk olarak, adayların en az lisans düzeyinde bir eğitim almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, birkaç yıl finansal denetim veya bağımsız denetim tecrübesi de gereklidir.

Bunların yanı sıra, adayların belirli bir sınavı başarıyla geçmeleri ve ilgili kuruluşların gereksinimlerini yerine getirmeleri de gerekir. Adaylar, bu lisansı elde etmek için önemli bir çaba göstermelidirler.

Bilgi sistemleri bağımsız denetim lisansına sahip olmak, finansal raporlama süreçlerinin doğru ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlamak için büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Bu lisansa sahip olan kişiler, finansal sistemin doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilirler.

Sonuç olarak, bilgi sistemleri bağımsız denetim lisansı almak isteyen kişiler, belirli kriterleri karşılamak ve sınavı başarıyla geçmek için büyük bir efor sarf etmek zorundadırlar. Bu lisansın sahipleri, finansal raporlama süreçlerinde önemli bir rol oynayabilirler ve doğru sonuçların elde edilmesine katkı sağlayabilirler.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Neler?

Özel nitelikli kişisel veriler, kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, genetik verileri, biyometrik verileri, cinsel hayatı, cinsel yönelimi, sağlık durumu veya engelliliği gibi konuları içeren bilgilerdir.

Bu veriler, kişinin özel hayatına dair önemli bilgiler içerdiği için özel bir koruma altındadır. Bu koruma, kişisel verilerin işlenmesi sırasında dikkatli davranılmasını gerektirir.

Bu tür veriler, yalnızca belirli durumlarda ve özel koşullar altında işlenebilir. Örneğin, kişinin sağlık durumuna dair bilgiler yalnızca sağlık hizmeti sunmak amacıyla kullanılabilir.

Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için kişinin açık rızası gerekmektedir. Kişi, bu verilerin işlenmesi konusunda bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi sırasında, gerekli önlemler alınmalı ve verilerin güvenliği sağlanmalıdır. Bu, verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişimine karşı korunması, manipülasyona veya kaybına karşı korunması anlamına gelir.

Sonuç olarak, özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve güvenliği, kişinin özel hayatının korunması açısından son derece önemlidir. Bu verilerin işlenmesi konusunda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Bir Veri Sahibinin Veri Sorumlusuna Kişisel Verileri İle İlgili Olarak Bir Talepte Bulunması Halinde Bu Talep En Geç Ne Zaman Cevaplanmalıdır?

Kişisel verilerin korunması günümüzde önemli bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle, bir veri sahibinin veri sorumlusuna kişisel verileriyle ilgili bir talepte bulunması durumunda, cevap süresi oldukça önemlidir. Veri sorumlusu, talebi aldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde talebi cevaplamalıdır.

Bu süre, veri sahibinin talebine yanıt verme hakkını korumanın yanı sıra, veri sorumlusunun da zamanında ve etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Veri sorumlusu talebe yanıt verirken, talebin ne şekilde karşılanacağını açık bir şekilde belirtmelidir.

Ayrıca, veri sorumlusu, talebe yanıt verirken, veri sahibinin kimliğini doğrulamak için gerekli yöntemleri de uygulamalıdır. Bu, veri sahibinin kişisel verilerinin korunmasını ve yanıtın doğru kişiye verildiğinden emin olunmasını sağlar.

Sonuç olarak, veri sorumlusunun bir veri sahibinin talebine cevap vermesi en geç 30 gün içinde gerçekleşmelidir. Bu süre, veri sahibine zamanında yanıt verilmesi ve veri sorumlusunun etkili bir şekilde yanıt vermesi için önemlidir. Ayrıca, veri sahibinin kimliğini doğrulamak da önemlidir ve bu süreç, kişisel verilerin korunmasını sağlar.

Bankacılıkta Kvk Ne Demek?

Bankacılık sektöründe sıkça karşılaştığımız kısaltmalardan biri olan KVK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun baş harflerinden oluşmaktadır. Bu kanun, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili yönetmelikler ve standartlar içermektedir.

KVK’nın amacı, bireylerin kişisel verilerinin gizliliğini korumak ve işlenmesini sağlamak için belirlenen kuralları uygulamaktır. Bankacılık sektörü, müşterilerinin kişisel verilerinin güvenli bir şekilde saklanması ve yönetilmesi için KVK’nın kurallarını sıkı bir şekilde uygulamaktadır.

KVK, bankaların müşterilerinden topladıkları kişisel verilerin gizliliğini korumak ve güvenli bir şekilde saklamak için gerekli önlemleri almasını gerektirir. Bu veriler arasında isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, banka hesap bilgileri gibi kişisel bilgiler bulunmaktadır.

Bankalar, müşterilerinin kişisel verilerini yalnızca belirli işlemler için kullanabilirler. Bu işlemler arasında hesap açma, kredi başvurusu yapma, para transferleri yapma ve diğer finansal hizmetleri sunma yer almaktadır.

KVK, müşterilerin kişisel verilerinin yanı sıra, çalışanlarının kişisel verilerinin de güvenli bir şekilde saklanmasını gerektirir. Bankalar, çalışanların kişisel bilgilerine yalnızca gerekli olduğunda erişebilirler ve bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

Sonuç olarak, KVK, bankacılık sektöründe müşterilerin ve çalışanların kişisel verilerinin korunması için çok önemlidir. Bu kanuna uygun olarak hareket eden bankalar, müşteri memnuniyetini artırarak sektöre değer katmaktadırlar.

Banka Kvkk Nedir?

Banka KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu), kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken kuralları belirleyen bir yasal düzenlemedir. Bankalar, müşterilerinin hassas verilerini koruma sorumluluğu taşıdıklarından, KVKK kurallarına uymak zorundadırlar.

KVKK yürürlüğe girdiğinde, bankalar müşterilerden izin almadan kişisel verilerini toplayamaz hale geldi. Bankalar, kişisel verileri işleme süreçlerinde özen göstererek, müşterilerin verilerini yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemekle yükümlüdürler.

Bankalar ayrıca, müşterilerinin kişisel verilerini işlemek için açık rıza almak zorundadırlar. Bu rıza, açık ve anlaşılır bir şekilde müşterilere sunulmalıdır. Müşteriler, verilerinin nasıl kullanılıp işleneceği hakkında bilgilendirilmelidir.

Bankalar KVKK kurallarına uyum sağlamak için veri koruma yönetim sistemlerini güncellemelidir. Bu sistemler, müşteri verilerinin işlenmesi sırasında güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, KVKK bankaların müşterilerin verilerini koruma sorumluluğunu arttırmıştır. Bankalar, müşterilerin kişisel verilerini işlemek için açık rıza almak, güncel veri koruma sistemlerini kullanmak ve KVKK kurallarına uymak zorundadırlar. Bu sayede, müşterilerin verilerinin güvende olduğundan emin olunur ve bankalar tarafından güvenilir bir hizmet sunulduğu kanıtlanır.


İçeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile alakalı daha fazla içeriğimize ulaşmak için Google baz alarak arama yapabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir